Có 1 kết quả:

chōu yóu yān jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) range hood
(2) kitchen exhaust hood