Có 1 kết quả:

chōu yān

1/1

chōu yān

giản thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Từ điển Trung-Anh

to smoke (a cigarette, tobacco)