Có 1 kết quả:

chōu xiàng yù

1/1

chōu xiàng yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abstract field (math.)