Có 1 kết quả:

chōu xiàng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

abstract word