Có 1 kết quả:

chōu lí

1/1

chōu lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove
(2) to step back from involvement
(3) to disengage