Có 1 kết quả:

mǐn zi

1/1

mǐn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

small hairbrush