Có 1 kết quả:

bì shì

1/1

bì shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attendant to the emperor
(2) wise counselor