Có 1 kết quả:

fú chén

1/1

fú chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horsetail whisk
(2) duster