Có 1 kết quả:

fú xiǎo

1/1

fú xiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daybreak
(2) approach of dawn