Có 1 kết quả:

dān jià tái

1/1

dān jià tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stretcher (for the injured)