Có 1 kết quả:

dān hè

1/1

dān hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shoulder a burden