Có 1 kết quả:

chāi huǐ

1/1

chāi huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismantle
(2) to demolish