Có 1 kết quả:

chāi huǐ ㄔㄞ ㄏㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismantle
(2) to demolish