Có 1 kết quả:

Lā shí mò ěr Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Rushmore National Memorial, South Dakota