Có 1 kết quả:

lā shāng

1/1

lā shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pull
(2) to injure by straining