Có 1 kết quả:

lā shēn qiáng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

tensile strength