Có 1 kết quả:

lā kè tì chún ㄌㄚ ㄎㄜˋ ㄊㄧˋ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lactitol, a sugar alcohol