Có 1 kết quả:

lā lì

1/1

lā lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tension