Có 1 kết quả:

lā lì sài

1/1

lā lì sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rally (car race) (loanword)