Có 1 kết quả:

Lā bāo ěr

1/1

Lā bāo ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Rabaul, port city and capital of New Britain, island of northeast Papua New Guinea