Có 1 kết quả:

Lā hé ěr

1/1

Lā hé ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lahore (city in Pakistan)