Có 1 kết quả:

lā pī

1/1

lā pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make ceramics (on a potter's wheel)