Có 1 kết quả:

Lā zī xiàn

1/1

Lā zī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhazê county, Tibetan: Lha rtse rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet