Có 1 kết quả:

lā shān tóu ㄌㄚ ㄕㄢ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to start a clique
(2) to form a faction