Có 1 kết quả:

Lā bā sī

1/1

Lā bā sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

La Paz, administrative capital of Bolivia