Có 1 kết quả:

Lā pǔ lán ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lapland (northern Europe)