Có 1 kết quả:

lā pí

1/1

lā pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a facelift
(2) facelift