Có 1 kết quả:

lā pí tiáo

1/1

lā pí tiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to procure
(2) to act as pimp