Có 1 kết quả:

Lā Kē lǔ ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

La Coruña or A Coruña (city in Galicia, Spain)