Có 1 kết quả:

lā sī mó

1/1

lā sī mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

die (i.e. tool for cutting wire to a given diameter)