Có 1 kết quả:

Lā sà

1/1

Lā sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区