Có 1 kết quả:

Lā nà liè

1/1

Lā nà liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Prince Norodom Ranariddh (1944-), Cambodian politician and son of former King Sihanouk of Cambodia