Có 1 kết quả:

lā liàn

1/1

lā liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

zipper