Có 1 kết quả:

Lā qīng gé

1/1

Lā qīng gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ratzinger (German surname of Pope Benedict XVI)