Có 1 kết quả:

Lā dùn

1/1

Lā dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Rodan (Japanese ラドン Radon), Japanese movie monster