Có 1 kết quả:

Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa