Có 1 kết quả:

pāo shè wù

1/1

pāo shè wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

projectile