Có 1 kết quả:

pāo qì

1/1

pāo qì

giản thể

Từ điển phổ thông

bỏ đi, vứt đi, ném đi