Có 1 kết quả:

pāo sàn

1/1

pāo sàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scatter
(2) to disperse