Có 1 kết quả:

pāo wù xiàn

1/1

pāo wù xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parabola