Có 1 kết quả:

pāo wù miàn

1/1

pāo wù miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paraboloid (geometry)