Có 1 kết quả:

pāo bǔ

1/1

pāo bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cover (i.e. insurance against loss in financial deals)