Có 1 kết quả:

pāo lí

1/1

pāo lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to desert
(2) to leave
(3) to forsake

Một số bài thơ có sử dụng