Có 1 kết quả:

bàn zuǐ dòu shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to quarrel