Có 1 kết quả:

bàn zhǒng

1/1

bàn zhǒng

giản thể

Từ điển phổ thông

gieo hạt giống

Từ điển Trung-Anh

seed dressing