Có 1 kết quả:

bàn suàn

1/1

bàn suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stagger (walk unsteadily)