Có 1 kết quả:

bàn fàn

1/1

bàn fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bibimbap (Korean cuisine)