Có 1 kết quả:

pāi mài huì

1/1

pāi mài huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auction
(2) CL:場|场[chang3]