Có 1 kết quả:

pāi hào

1/1

pāi hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

time signature (music)