Có 1 kết quả:

pāi mài

1/1

pāi mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán đấu giá

Từ điển Trung-Anh

(1) to auction
(2) auction sale
(3) to sell at a reduced price