Có 1 kết quả:

pāi diàn yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a movie